UCMW

Akty prawne i procedury

 

Akty prawne:

 

  • Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów 

 

Zarządzenia Rektora i Procedury Ogólne:

 

  • Zarządzenie Nr 170/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedur ogólnych dotyczących postępowania z dokumentami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) 
  • Procedura Ogólna PO-01: Opracowywanie, aktualizacja i doskonalenie procedur Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) 
  • Procedura Ogólna PO-02: Zgłaszanie potrzeb wprowadzenia zmian w dokumentach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) 
  • Zarządzenie Nr 103/2022 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 21 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury ogólnej Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) dotyczącej hospitacji zajęć dydaktycznych 
  • Zarządzenie nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007r. w sprawie oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia.
    • Załącznik 1  - Ocena studiowania (Kwestionariusz dla studenta URK w Krakowie);
    • Załącznik 2  - Ocena studiowania (Kwestionariusz dla absolwenta URK w Krakowie).

 

Procedury:

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agata Guzik