UCMW

Akty prawne i procedury

 

Akty prawne:

Dz.U. 2018 poz. 1668  USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – tekst ujednolicony 

Dz.U. 2022 poz. 2202  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych 

Dz.U. 2021 poz. 661  OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1) z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów 

Dz.U. 2016 poz. 64 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – tekst ujednolicony 

Dz.U. 2018 poz. 2218  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Dz.U. 2018 poz. 1787 Dz.U. 2018 poz. 1787 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej 

Dz.U. 2019 poz. 1364  Dz.U. 2019 poz. 1364 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii 

Zarządzenia Rektora i Procedury Ogólne:

Zarządzenie Nr 170/2021, Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedur ogólnych dotyczących postępowania z dokumentami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) 

Procedura Ogólna PO-01 : Opracowywanie, aktualizacja i doskonalenie procedur Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) 

Procedura Ogólna PO-02 : Zgłaszanie potrzeb wprowadzenia zmian w dokumentach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) 

Zarządzenie Nr 103/2022 , Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 21 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury ogólnej Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) dotyczącej hospitacji zajęć dydaktycznych 

Procedura Ogólna PO-03  - Procedura Ogólna PO-03: Hospitacje zajęć dydaktycznych 

Załącznik nr 1 do procedury ogólnej PO-03: Ramowy plan hospitacji zajęć dydaktycznych (wersja edytowalna) 

Załącznik nr 2 do procedury ogólnej PO-03: Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych (wersja edytowalna) 

Załącznik nr 3 do procedury ogólnej PO-03: Zbiorczy raport z hospitacji zajęć dydaktycznych (wersja edytowalna) 

Zarządzenie nr 17/20007 , Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007r. w sprawie oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia. 

Załącznik 1  - Ocena studiowania (Kwestionariusz dla studenta AR w Krakowie) 

Załącznik 2  - Ocena studiowania (Kwestionariusz dla absolwenta AR w Krakowie) 

 

Procedury:

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Tomasz Chochorowski