UCMW
RODO
W dniu 26.10.2018 r., działając w oparciu o art. 26 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), Uniwersytet Rolniczy i Uniwersytet Jagielloński w drodze wspólnych uzgodnień zawarły porozumienie dotyczące współadministracji danymi osobowymi. Porozumienie to określa odpowiednie zakresy wypełniania obowiązków wynikających z RODO przez administratorów, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz obowiązków administratorów w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia. Uzgodnienia odzwierciedlają odpowiednie zakresy obowiązków współadministratorów oraz relacje pomiędzy nimi a podmiotami, których dane dotyczą. Z treścią porozumienia można zapoznać się w Biurze Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR. Niezależnie od przyjętych uzgodnień, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z niniejszego rozporządzenia wobec każdego z administratorów.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Tomasz Chochorowski