UCMW
Komisje

Zespół ds. dobrostanu zwierząt w UCMW na lata 2024-2028

Zadania zespołu

Skład: 

prof. dr hab. Małgorzata Kotula - Balak - przewodnicząca
dr wet. Jarosław Wieczorek
dr wet. Tomasz Wojnar

 

Komisja ds. Postępowań Konkursowych na lata 2020-2024

Skład:

prof. dr hab. wet. Kazimierz Tarasiuk - przewodniczący
dr hab. n. wet. Izabela Krakowska, prof URK - członek
dr hab. n. wet. Zbigniew Arent, prof URK - członek

 

Komisja ds. Jakości Kształcenia na lata 2020-2024

Zadania i Cele (szczegóły)

Skład:

Dr wet. Grzegorz Lonc – Pełnomocnik Dyrektora UCMW UJ-UR
Dr hab. Izabela Krakowska, prof. URK – z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych
Dr wet. Władysław Rutkowski – interesariusz zewnętrzny
Dr hab. Maciej Witkowski – nauczyciel akademicki UCMW UJ-UR
Dr hab. Hanna Lutnicka – nauczyciel akademicki UCMW UJ-UR
Dr Agata Pietrzyk – nauczyciel akademicki UJCM
Dr hab. Ewelina Węsierska – nauczyciel akademicki WTŻ
dr n. wet. Tomasz Wojnar
dr Maria Chmurska
Mgr inż. Joanna Rorat – sekretariat
Kinga Sulimowska – studentka V roku
Maja Walczak – studentka II roku 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agata Guzik