UCMW
Erasmus - Informacje ogólne

Program Erasmus+

 Koordynator Programu ERASMUS + w UCMW


 

lek. wet. Karolina Mizera-Szpilka

telefon: 12 431 66 48

e-mail: karolina.mizera@urk.edu.pl

 


  

Wymagania UCMW dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+

 

  • Konieczne jest zgłoszenie do Biura UCMW brania udziału wymianie/praktykach w ramach Programu Erasmus przed wyjazdem na mobilność;
  • Rozliczenie z Biurem Wymiany Międzynarodowej po powrocie z mobilności nie jest jednoznaczne z rozliczeniem z Dziekanatem. Student musi wywiązać się z wymagań programowych, a te nie zawsze zgadzają się z przedmiotami realizowanymi za granicą ( również w trakcie trwania kursu mogą zajść różne okoliczności, które powodują zmianę wybranych wcześniej przedmiotów);
  • Po powrocie każdy uczestnik programu Erasmus+ zobowiązany jest do sporządzenia tabeli;
  • Uzyskana za granicą ocena z danego przedmiotu musi zostać zaakceptowana jako ocena końcowa z przedmiotu prowadzonego w Krakowie przez odpowiedniego koordynatora. W tym celu konieczne będzie przekazanie treści sylabusów przedmiotów realizowanych za granicą do odpowiednich koordynatorów przedmiotów prowadzonych w UCMW i uzyskanie podpisu w tabeli;
  • Przedmiotów których nie uda się zrealizować za granicą muszą zostać zrealizowane w późniejszych semestrach. Jeśli koordynator w Krakowie uzna, że treści realizowane za granicą znacząco odbiegały od treści przedstawianych studentom UCMW może polecić studentowi dodatkową formę zrealizowania i zaliczenia danej partii materiału lub w skrajnych przypadkach nie zaliczyć kursu;
  • Ostateczne rozliczenie ocen z wyjazdu powinno odbyć się maksymalnie pierwszym tygodniu kolejnego semestru akademickiego;
 

Do dziekanatu nalezy dostarczyć: 

  1. Confirmation Of Stay
  2. Transcript of Records
  3. Oryginał Learning Agreement- wersja on-line
  4. Podpisaną Kartę uzgodnień (tabela).
 
ERASMUS URK informacje dla wyjeżdżających
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Tomasz Chochorowski