UCMW
Erasmus - Informacje ogólne

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej PROGRAM ERASMUS

 Koordynator Programu ERASMUS UCMW: lek. wet. Karolina Mizera-Szpilka


adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
pokój nr: W1-1


 
 
Wymagania UCMW dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus
  • Konieczne jest zgłoszenie do Biura UCMW brania udziału wymianie/praktykach w ramach Programu Erasmus przed wyjazdem na mobilność
  • Rozliczenie z Biurem Wymiany po powrocie z mobilności nie jest jednoznaczne z rozliczeniem z Dziekanatem. Student musi wywiązać się z wymagań programowych, a te nie zawsze zgadzają się z przedmiotami realizowanymi za granicą ( również w trakcie trwania kursu mogą zajść różne okoliczności, które powodują zmianę wybranych wcześniej przedmiotów).
  • Dlatego też po powrocie każdy uczestnik programu Erasmus zobowiązany jest do sporządzenia tabeli, w której znajdą się następujące informacje
  • W trosce o jakość kształcenia, uzyskana za granicą ocena z danego przedmiotu musi zostać zaakceptowana jako ocena końcowa z przedmiotu prowadzonego w Krakowie przez odpowiedniego koordynatora. W tym celu konieczne będzie przekazanie treści sylabusów przedmiotów realizowanych za granicą do odpowiednich koordynatorów przedmiotów prowadzonych w UCMW i uzyskanie podpisu w tabeli.
  • Przedmiotów których nie uda się zrealizować za granicą muszą zostać zrealizowane w późniejszych semestrach. Jeśli koordynator w Krakowie uzna, że treści realizowane za granicą znacząco odbiegały od treści przedstawianych studentom UCMW może polecić studentowi dodatkową formę zrealizowania i zaliczenia danej partii materiału lub w skrajnych przypadkach nie zaliczyć kursu.
  • Ostateczne rozliczenie ocen z wyjazdu powinno odbyć się maksymalnie pierwszym tygodniu kolejnego semestru akademickiego

L.p.

Przedmiot realizowany w ramach programu Erasmus

Odpowiednik w programie weterynarii UCMW

Z którego semestru

Ocena

Podpis koordynatora przedmiotu

 

 

 

 

 

 

  • W trosce o jakość kształcenia, uzyskana za granicą ocena z danego przedmiotu musi zostać zaakceptowana jako ocena końcowa z przedmiotu prowadzonego w Krakowie przez odpowiedniego koordynatora. W tym celu konieczne będzie przekazanie treści sylabusów przedmiotów realizowanych za granicą do odpowiednich koordynatorów przedmiotów prowadzonych w UCMW i uzyskanie podpisu w tabeli.
  • Przedmiotów których nie uda się zrealizować za granicą muszą zostać zrealizowane w późniejszych semestrach. Jeśli koordynator w Krakowie uzna, że treści realizowane za granicą znacząco odbiegały od treści przedstawianych studentom UCMW może polecić studentowi dodatkową formę zrealizowania i zaliczenia danej partii materiału lub w skrajnych przypadkach nie zaliczyć kursu.
  • Ostateczne rozliczenie ocen z wyjazdu powinno odbyć się maksymalnie pierwszym tygodniu kolejnego semestru akademickiego
 
ERASMUS URK informacje dla wyjeżdżających
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Tomasz Chochorowski