UCMW
Praktyki studenckie - informacje ogólne

Praktyki zawodowe
e-mail: praktyki@ur.krakow.pl

Biuro Karier
e-mail: biurokarier@ur.krakow.pl

WYDZIAŁOWI PEŁNOMOCNICY ds. PRAKTYK

Weterynaria - praktyka hodowlana
dr hab. inż. Edyta Molik, prof. UR
e-mail: edyta.molik@urk.edu.pl
tel. 12-429-75-47

Weterynaria - praktyka kliniczna
lek. wet.  Maria Chmurska
e-mail: maria.chmurska@urk.edu.pl

Weterynaria - praktyki w Inspekcji Weterynaryjnej
dr n. wet. Piotr Żmuda 
e-mail: drzmuda@poczta.fm


 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Tomasz Chochorowski