Praktyki studenckie - informacje ogólne

Praktyki zawodowe
e-mail: praktyki@ur.krakow.pl

Biuro Karier
e-mail: biurokarier@ur.krakow.pl

WYDZIAŁOWI PEŁNOMOCNICY ds. PRAKTYK

Weterynaria - praktyka hodowlana
dr hab. inż. Edyta Molik
e-mail: rzmolik@cyf-kr.edu.pl
tel. 12-429-75-47

Weterynaria - praktyka kliniczna
lek. wet.  Maria Chmurska-Gąsowska
e-mail: maria.chmurska-gasowska@urk.edu.pl

Weterynaria - praktyki w Inspekcji Weterynaryjnej
lek. wet. Lech Pankiewicz
e-mail: lech.pankiewicz@urk.edu.pl
tel. 607 243 366


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR