UCMW
Czasopisma

Periodyki i wydawnictwa - wydziałowe, uczelniane, ogólnopolskie.


„Nauka i Szkolnictwo Wyższe” to periodyk poświęcony społecznym, edukacyjnym, prawnym i ekonomicznym problemom nauki oraz szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Pismo łączy perspektywę naukową i praktyczną. Pierwszy numer ukazał się w marcu 1993 roku. Autorami artykułów publikowanych w piśmie są wybitni przedstawiciele różnych dziedzin zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio zagadnieniami nauki i szkolnictwa wyższego, zarówno z Polski jak i innych krajów. Od kwietnia 2015 roku pismo jest wydawane przez Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM oraz Katedrę UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego. Wersją referencyjną czasopisma jest wersja papierowa.


"Weterynaria w Praktyce" jest ogólnopolskim miesięcznikiem. Tworzymy nasze pismo dla lekarzy weterynarii, kadry naukowej akademii rolniczych oraz weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych, studentów medycyny weterynaryjnej - przyszłych lekarzy weterynarii.

"Weterynaria w Praktyce" to:

  • czasopismo dostarczające Ci informacji z każdej dziedziny medycyny weterynaryjnej, począwszy od dermatologii, a skończywszy na kardiologii i chirurgii.
  • omówione ciężkie przypadki, przy których znajdziesz pomocne komentarze ekspertów, które są cennym źródłem informacji w codziennej pracy lekarzy weterynarii.
  • wskazówki dotyczące procedur obowiązujących w weterynarii, prawie i marketingu, które ułatwią pracę w Twoim zawodzie.
  • interpretacja wyników przeprowadzonych terapii z użyciem danego leku wraz z dokładnym opisem grupy badawczej i wnioskami.

Pragniemy też zaprosić na organizowane przez redakcję „Weterynaria w Praktyce” konferencje i szkolenia, na których można pogłębić swoją wiedzę w temacie chirurgii rekonstrukcyjnej, infekcji pola operacyjnego, czy sterylizacji pacjenta. Zachęcamy do prenumeraty „Weterynarii w Praktyce”, która gwarantuje stały dostęp do praktycznej wiedzy, a także na fanpage „Praktycznie o Weterynarii”.

Czasopismo jest indeksowane w bazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3 pkt) oraz w bazie Index Copernicus (40,53 pkt).

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agata Guzik