UCMW
Pełnomocnicy

Pełnomocnik Dyrektora UCMW ds. Jakości Kształcenia na lata 2020-2024 

 

 dr n. wet Grzegorz Lonc
adres: Al. A. Mickiewicza 24/28
pokój: W 0-19
telefon: 506 891 059
dyżur: poniedziałek 10.00-11.00
(prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań)
 

Pełnomocnik Kwestora ds. finansowych wydziału i dyscyplin naukowych UCMW 

 

 mgr inż. Anna Czachor
adres: Al. A. Mickiewicza 24/28
pokój: W -16
telefon: 12 662 49 20
 

Pełnomocnik Dyrektora UCMW ds. Praktyk Klinicznych

dr n.biol, lek.wet. Aleksandra Lewicka
adres: Al. Adama Mickiewicza 24/28
pokój: 041
telefon: 12 662 49 32

 

  

Pełnomocnik Dyrektora UCMW ds. Praktyk w Inspekcji Weterynaryjnej

 
dr n. wet. Piotr Żmuda
adres: Al. A. Mickiewicza 24/28
pokój: W 0-4
telefon: 601 527 699
 

Pełnomocnik Dyrektora UCMW ds. Praktyki hodowlanej

 
dr hab. inż. Edyta Molik, prof. UR
adres: Ul. Rędzina 1B, 30-248 Kraków
pokój: 1
telefon: 12 429 75 47
 
 

Pełnomocnik UCMW ds. Osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami

mgr inż. Agata Guzik
adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
pokój nr: w 1-5 (Dziekanat)
telefon: 12 662 49 31
dyżur: piątek 11.00-13.00 (możliwe inne godziny spotkania, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym/e-mailowym)
 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Tomasz Chochorowski