Pełnomocnicy
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA UCMW UJ-UR ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na lata 2020-2024
dr n. wet Grzegorz Lonc
email: grzegorz.lonc(a)urk.edu.pl tel: 506 891 059
Dyżur:  Poniedziałek godz. 10:00 – 11:00
adres: Al. A. Mickiewicza 24/28 , pok. W 0-2
Zadania Pełnomocnika Dyrektora Centrum ds. Jakości Kształcenia:
- przewodniczenie pracom Komisji ds. Jakości Kształcenia,
- ustalanie harmonogramu realizacji zadań związanych z oceną jakości kształcenia w poszczególnych obszarach,
- bieżące monitorowanie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia (USZJK) w UCMW,
- nadzór nad wdrażaniem/aktualizacją dokumentów USZJK w UCMW,
- współdziałanie z jednostkami Wydziału w zakresie działań związanych z jakością kształcenia,
- współpraca z Samorządem Studentów UCMW oraz pełnomocnikami Dyrektora Centrum w zakresie działań wspierających jakość kształcenia w Uczelni,
- przedstawianie Dyrektorowi Centrum i Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia rocznego raportu samooceny dotyczącego funkcjonowania USZJK w UCMW, wraz z weryfikacją podjętych działań i propozycją działań doskonalących.

PEŁNOMOCNICY DYREKTORA UCMW UJ-UR ds. PRAKTYK:
 
PRAKTYKI KLINICZNE
lek. wet. Maria Chmurska-Gąsowska
email: m.chmurska-gąsowska(a)urk.edu.pl
 
PRAKTYKI w INSPEKCJII WETERYNARYJNEJ
dr n. wet. Piotr Żmuda
email: p.zmuda(a)urk.edu.pl
 
PRAKTYKA HODOWLANA
dr hab. inż. Edyta Molik, prof. UR
email: edyta.molik(a)urk.edu.pl

PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. BUDOWY KLINIKI WETERYNARYNEJ
dr hab. n. wet Roman Aleksiewicz
email: roman.aleksiewicz(a)urk.edu.pl
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK