UCMW
Rada Dyscypliny - Skład osobowy

Skład Rady

dr hab. n. wet. Arent Zbigniew, prof. UR - Przewodniczący Rady Dyscypliny

prof. dr hab. Kania Bogdan

prof. dr hab. Pejsak Zygmunt

prof. dr hab. Samorek-Salamonowicz Elżbieta

dr hab. Małgorzata Kotula-Balak, prof. UR

dr hab. n. wet. Krakowska Izabela, prof. UR

dr hab. Gurgul Artur, prof. UR

dr hab. n. wet. Tarasiuk Kazimierz, prof. UR

dr n. wet. Pietsch-Fulbiszewska Agnieszka

dr Kochan Joanna

mgr inż. Pieron Anna

mgr inż. Barbara Kij

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Tomasz Chochorowski