UCMW
Rada Centrum UCMW UJ-UR

 

Skład Rady Uniwersyteckiego Centrum

Medycyny Weterynaryjnej

na kadencję 2020 –2024

 

prof. dr hab. wet. Kazimierz Tarasiuk - Przewodniczący

prof. dr hab. Kinga Sałat

prof. dr hab. Magdalena Strus

dr hab. Lucyna Pomierny-Chamioło

dr hab. Aleksander Mendyk, prof. UJ

dr hab. Grzegorz Lis

dr Agata Pietrzyk

dr Dorota Gil

dr hab. Izabela Krakowska, prof. URK

dr hab. Zbigniew Arent, prof. URK

prof. dr hab. Małgorzata Kotula-Balak

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

dr hab. Maciej Witkowski, prof. URK

dr Grzegorz Lonc

dr Jarosław Wieczorek

mgr inż. Joanna Rorat - przedstawiciel Biuro UCMW

Kinga Sulimowska - przedstawiciel studentów

Dorota Łakomy - przedstawiciel studentów

Zuzanna Król - przedstawiciel studentów

Julia Świeboda - przedstawiciel studentów

 

Podstawa prawna:

Uchwała 87/2020 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie z dnia 8.X.2020

Uchwała 80/IX/2020 Senatu Uniwersytetu Jagielońskiego z dnia 30.IX.2020 ( wypis z protokołu posiedzenia)

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Tomasz Chochorowski