UCMW

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

W UCMW UJ-UR część obowiązków związanych z kształceniem i jakością kształcenia przejmuje Dyrektor UCMW UJ-UR. Na wniosek Dyrektora Centrum cześć obowiązków może zostać przekazana Zastępcy Dyrektora UCMW UJ-UR ds. Dydaktycznych. W celu opracowania projektu programu studiów lub studiów podyplomowych, za zgodą Rektora, Dyrektor Centrum może powołać doraźną komisję programową. 

 

 

 

Rektor na wniosek Dyrektora UCMW UJ-UR, powołuje Pełnomocnika Dyrektora UCMW ds. Jakości Kształcenia oraz Komisję ds. jakości kształcenia. Pełnomocnik kieruje pracą zespołu, którego zadaniem jest wdrażanie i ocena efektów wdrożenia określonych metod i procedur realizacji Systemu, oraz inicjowanie działań doskonalących w celu ciągłego podnoszenia skuteczności USZJK.

 

Struktura organizacyjna oraz szczegółowe kompetencje uczestników Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agata Guzik