System jakości kształcenia
Integralną częścią Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) na poziomie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej jest Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK)W Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej osobą odpowiedzialną za organizację i nadzór nad realizacją procesów kształcenia, oraz za jakość kształcenia, jest Dyrektor Centrum. Na wniosek Dyrektora Centrum, część obowiązków może zostać przekazana właściwemu zastępcy. Dla potrzeb podejmowania działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształceniaRektor na wniosek Dyrektora Centrum powołuje Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia oraz Komisję ds. Jakości Kształcenia (DKJK). Osobą, która w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej organizuje funkcjonowanie WSZJK jest Pełnomocnik Dyrektora Centrum ds. Jakości Kształcenia. 

 

 

Rys. 22chemat struktury organizacyjnej systemu jakości kształcenia na poziomie Wydziału 

 

 

 

Rys. 4. Schemat ideowy funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia na poziomie UCMW 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK