UCMW
Komisja ds. Jakości Kształcenia - Skład

Przewodniczący: dr n. wet. Grzegorz Lonc – Pełnomocnik Dyrektora UCMW UJ-UR

dr hab. n. wet.  Izabela Krakowska, prof. URK – z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych

dr n. wet. Władysław Rutkowski – interesariusz zewnętrzny

dr hab. n. wet. Maciej Witkowski – nauczyciel akademicki UCMW

dr hab. Hanna Lutnicka – nauczyciel akademicki UCMW

dr Agata Pietrzyk – nauczyciel akademicki UJCM

dr hab. Ewelina Węsierska – nauczyciel akademicki UCMW

dr wet. Maria Chmurska - nauczyciel akademicki UCMW

dr n. wet. Tomasz Wojnar - nauczyciel akademicki UCMW

mgr inż. Joanna Rorat – sekretariat

Kinga Sulimowska – studentka

Maja Walczak – studentka

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agata Guzik