UCMW
Komisja ds. Jakości Kształcenia - Skład
Przewodniczący: dr n. wet. Grzegorz Lonc – Pełnomocnik Dyrektora UCMW UJ-UR
dr hab. n. wet.  Izabela Krakowska, prof. UR – z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych
dr n. wet. Władysław Rutkowski – interesariusz zewnętrzny
dr hab. n. wet. Maciej Witkowski – nauczyciel akademicki UCMW UJ-UR
dr hab. Hanna Lutnicka – nauczyciel akademicki UCMW UJ-UR
dr Agata Pietrzyk – nauczyciel akademicki UJCM
dr hab. Ewelina Węsierska – nauczyciel akademicki WTŻ
dr wet. Maria Chmurska - nauczyciel akademicki UJCM
dr n. wet. Tomasz Wojnar - nauczyciel akademicki UJCM
mgr inż. Joanna Rorat – sekretariat
Kinga Sulimowska – studentka
Maja Walczak – studentka
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Tomasz Chochorowski