UCMW

Zarządzenia Dyrektora UCMW

2024

Zarządzenie Dyrektora 1/2024 z dnia 08.04.2024r.:  w sprawie powołania zespołu ds. dobrostanu zwierząt w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 
2023

 

Zarządzenie Dyrektora 1/2023 z dnia 15.06.2023r.:  w sprawie wprowadzenia procedury: opracowanie, aktualizacja i doskonalenie procedur w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

Zarządzenie Dyrektora 2/2023 z dnia 15.06.2023r.: w sprawie wprowadzenia procedury: badanie ankietowe opinii studentów w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

Zarządzenie Dyrektora 3/2023 z dnia 15.03.2023r.: w sprawie wprowadzenia procedury: weryfikacja realizacji i osiągania zakładanych efektów uczenia się w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

Zarządzenie Dyrektora 4/2023 z dnia 15.06.2023r.: w sprawie wprowadzenia procedury: w sprawie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

Zarządzenie Dyrektora 5/2023 z dnia 15.06.2023r.:  w sprawie wprowadzenia procedury: ocena obsługi administracyjnej i dostepności informacji w systemie USOS oraz na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

Zarządzenie Dyrektora 6/2023 z dnia 15.06.2023r.: w sprawie wprowadzenia procedury: praktyki zawodowe na kierunku weterynaria prowadzonym w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

Zarządzenie Dyrektora 7/2023 z dnia 15.06.2023r.: w sprawie wprowadzenia procedury: ankietowa ocena opinii absolwentów w zakresie jakości kształcenia w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

Zarządzenie Dyrektora 8/2023 z dnia 15.06.2023r.: w sprawie wprowadzenia procedury: ocena infrastruktury dydaktycznej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

Zarządzenie Dyrektora 9/2023 z dnia 15.06.2023r.: w sprawie wprowadzenia procedury: rozwiązywanie sytacji konfliktowych w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 


2022 

Zarządzenie Dyrektora 1/2022 z dnia 13.01.2022r.: w sprawie wprowadzenia procedury: Prowadzenie Rejestru Weterynaryjnych Umiejętności Dnia Pierwszego( Register of Day One Skills)  w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

PROCEDURA UCMW PW-10: Prowadzenie rejestru weterynaryjnych umiejętności dnia pierwszego.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agata Guzik