UCMW
Dziekanat

Kierunek:
Weterynaria – studia stacjonarne
prof. dr hab. wet. Kazimierz Tarasiuk
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
pokój nr: W 1-1
telefon: 12 662 40 19
e-mail: kazimierz.tarasiuk@urk.edu.pl
 
dr hab. wet. Izabela Krakowska, prof. URK
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych
pokój nr: W 1-2
telefon: 12 662 49 21
e-mail: izabela.krakowska@urk.edu.pl
 
mgr inż. Joanna Rorat
Kierownik Biura
pokój nr: W 1-5
telefon: 12 662 49 30
e-mail: joanna.rorat@urk.edu.pl
 
mgr inż. Agata Guzik
pokój nr: W 1-5
telefon: 12 662 49 31
e-mail: agata.guzik@urk.edu.pl
 
Godziny otwarcia dziekanatu:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 9:00-13:00
piątek - dziekanat nieczynny
 
Adres:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
e-mail: ucmw@urk.edu.pl
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Tomasz Chochorowski