UCMW
Dziekanat

mgr inż. Joanna Rorat


adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
pokój nr: W 1-5
telefon: 12 662 49 30
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Agata Guzik


adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
pokój nr: w 1-5
telefon: 12 662 49 31
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. wet. Izabela Krakowska, prof. URK

Z-ca dyrektora

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
pokój nr: W 1-2
telefon: 12 662 49 21 (Al. Mickiewicza 24/28), 12 662 49 75 (Poliklinika w Rząsce)
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

 

 

Sprawy socjalne studentów prowadzi Biuro Pomocy Materialnej

 
Adres: al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków

 

 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami 

 

Adres:  Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

 

 

 

 

 

 

  • Pełnomocnik UCMW ds. Osób z niepełnosprawnościami: mgr inż. Agata Guzik
    • adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
    • pokój nr: w 1-5 (Dziekanat)
    • telefon: 12 662 49 31
    • e-mail: agata.guzik@urk.edu.pl

 

 

Studenci zagraniczni: Biuro Współpracy i Wymiany Międzynarodowej

 

www: https://bwm.urk.edu.pl/
adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

 

 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agata Guzik