Praktyki studenckie - kliniczne

III rok studiów
Program studiów nie przewiduje obowiązkowych praktyk klinicznych w trakcie III roku studiów weterynaryjnych. Informację na temat możliwości praktycznego podnoszenia umiejętności z zakresu przedmiotów klinicznych już w krótce na stronie UCMW.


IV rok studiów
W związku ze zmianą regulacji dotyczących praktyk klinicznych wprowadzoną przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną wszystkie porozumienia dotyczące praktyk klinicznych podpisane przez 15 czerwca 2016 są nieważne.

Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna ustaliła odpłatność za praktyki kliniczne w wysokości 32 zł/dzień (uchwała Nr 27/2014/V).

Po zakończeniu praktyki prosimy o wystawienie faktury na następujące dane:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
NIP 675 000 2118

i przesłanie jej na adres:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR
al. Mickiewicza 24/28;
30-059 Kraków

W treści faktury MUSI znaleźć się informacja, że jest to faktura za udział studenta X w klinicznej praktyce studenckiej.


Dokumenty do pobrania

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR