UCMW
Opłaty

Opłata rekrutacyjna


Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2023/2024 wnoszą w ramach otwartej tury rekrutacyjnej jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 85zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych- opłata obowiązuje dla maksymalnie 3 kierunków). 

Opłata rekrutacyjna dokonywana jest oddzielnie dla rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne. 

Opłatę rekrutacyjną, kandydat wnosi na indywidualny numer konta Uniwersytetu Rolniczego, wygenerowany przez system IRK, po dokonaniu rejestracji na wybrany kierunek.

  

Opłata za legitymację

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia wnoszą opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa zł).

Dowód opłaty należy przesłać w formacie PDF na adres Dziekanatu UCMW: ucmw@urk.edu.pl  w tytule KONIECZNIE proszę wpisać "opłata za legitymację+ Imię i nazwisko"

 

Numery kont, na które należy wpłacać opłaty za wydawanie studentom legitymacji:

 

1.

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny:

53 2490 0018 1100 0009 9990 0102

2.

Wydział Leśny:

04 2490 0018 1100 0009 9990 0402

3.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

69 2490 0018 1100 0009 9990 0202

4.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

85 2490 0018 1100 0009 9990 0302

5.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

20 2490 0018 1100 0009 9990 0502

6.

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

36 2490 0018 1100 0009 9990 0602

7.

Wydział Technologii Żywności:

52 2490 0018 1100 0009 9990 0702

8.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej:

68 2490 0018 1100 0009 9990 0802

 

 

Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności od roku akademickiego 2023/2024: stacjonarne jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim  (ZR nr 35/2023)

 

Wydział

Kierunek

[euro/semestr]

Rolniczo-Ekonomiczny

 biogospodarka

650

 ochrona środowiska

 rolnictwo

 ekonomia

 

550

 zarządzanie

Leśny

 leśnictwo

1000

Hodowli i Biologii Zwierząt

 bioinżynieria zwierząt

 1000

 biologia stosowana

 zootechnika

 etologia i psychologia zwierząt

Inżynierii Środowiska
i Geodezji

 architektura krajobrazu

750

 geodezja i kartografia

 gospodarka przestrzenna

 inżynieria i gospodarka wodna

 inżynieria środowiska

Biotechnologii
i Ogrodnictwa

 biotechnologia

1000

 ogrodnictwo

 


700

 

 

 sztuka ogrodowa

 technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

 bioinformatyka i analiza danych

800

Inżynierii Produkcji
i Energetyki

 inżynieria mechatroniczna

750

 odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

650

 transport i logistyka

 

600

 zarządzanie i inżynieria produkcji

Technologii Żywności

   

 browarnictwo i słodownictwo

1000

   

 dietetyka

 gastronomia i catering dietetyczny

 technologia żywności i żywienie człowieka

 Uniwersyteckie Centrum  Medycyny Weterynaryjnej

   weterynaria

 2000

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agata Guzik