Rekrutacja

Studia na kierunku weterynaria są prowadzone w ramach porozumienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przez wspólną międzyuczelnianą jednostkę: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.


Wszelkie informacje związane z rekrutacją znajdują się na stronie


Rejestracja na studia jest prowadzona w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Jagiellońskiego Kandydaci muszą założyć konto w systemie ERK UJ, a następnie dokonać rejestracji na jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria.


Wszystkich informacji związanych bezpośrednio z procesem rekrutacji udziela Dział Rekrutacji na Studia UJ
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pokój 19
tel.: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81
fax.: (+48 12) 663 14 34
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
strona www: www.rekrutacja.uj.edu.pl, www.erk.uj.edu.pl

Wszystkich informacji związanych z prowadzeniem i programem studiów udziela Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
al. Mickiewicza 24/28 pok. W1-1
30-059 Kraków
tel. +48 12 662-40-19
e-mail: ucmw@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR