UCMW
Maj 2024
Udostępnij:

Sesja Kół Naukowych- 20 maja 2024r.


Szanowni Państwo,
 

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Sesji Kół Naukowych organizowanej przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Tegoroczna Sesja odbędzie się 20 maja 2024 roku i będzie prowadzona w kilku sekcjach tematycznych na wydziałach.
 
Ramowy program:

Godz. 9:00 obrady w sekcjach:

- Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
- Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
- Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
- Wydział Leśny
- Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
- Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
- Wydział Technologii Żywności
- Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Godz. 17:00 oficjalne rozpoczęcie spotkania w Centrum Kongresowym URK, al. 29 Listopada 46, Kraków

Godz. 17:05  wykład Pani dr Karoliny Majzner z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego pt: „Spektroskopia ramanowska w diagnostyce medycznej i analizie metabolomicznej - możliwości i wyzwania"

Godz. 17:35  ogłoszenie wyników, podsumowanie, zamknięcie Sesji
 
 
Celem Sesji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez Studentów działających w Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami i zespołami badawczymi, wzajemne uczenie się i doskonalenie warsztatu naukowego.
Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom od Studentów działających w Kołach Naukowych uprzejmie proszę wykładowców o umożliwienie Studentom wzięcia udziału w zaplanowanym wydarzeniu i usprawiedliwienie nieobecności w tym czasie na zajęciach.
Mamy nadzieję, że Sesja Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie  będzie równie ciekawa jak poprzednie i przyniesie wiele satysfakcji z realizowanych badań.
 
Szczegóły konferencji i wykaz studenckich kół naukowych Uniwersytetu Rolniczego, jakie wezmą udział w konferencji będzie się pojawiał na aktualizowanej stale stronie wydarzenia  https://kolanaukowe.urk.edu.pl/
W załączeniu przesyłamy oficjalny plakat zawierający kluczowe informacje o Sesji, z prośbą o jego rozpowszechnienie wśród swoich studentów, abyśmy mogli razem stworzyć udane wydarzenie.  
 
 
Z wyrazami szacunku,
dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK
Prorektor ds. Kształcenia
 
 
W tym roku UCMW ma zaplanowanych 6 prezentacji: 
  1. Przesiewowe badania parazytologiczne stada 50 koni w kierunku pasożytów wewnętrznych.
  2. Możliwość wykorzystania przeszczepu mikrobioty kałowej (FMT) w medycynie psów
  3. Jeden guz- wiele problemów, hemangiosarcoma- studium przypadku
  4. Cykl komórkowy jako potencjalne narzędzie w diagnostyce onkologicznej.
  5. Zatrucie toksyną botulinową u zwierząt – wyzwanie nie tylko dla lekarzy weterynarii
  6. Zagrożenia wynikające ze spożycia wybranych warzyw, owoców oraz ich pestek przez zwierzęta towarzyszące
Sesja odbędzie się o godzinie 9 w sali wykładowej OMEiI 20 maja 2024r.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Tomasz Chochorowski