UCMW
Marzec 2022
Udostępnij:

UROCZYSTE ABSOLUTORIUM KIERUNKU WETERYNARIA W UNIWERSYTECKIM CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UJ–UR


W sobotę, 12 marca w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego odbyło się Absolutorium piątego już rocznika studiów na kierunku Weterynaria. Dyplomy odebrały 62 osoby.

Uroczystość przypadła w Jubileuszowym roku 10-lecia działalności Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR. Warto tutaj wspomnieć, że październikowe wydanie czasopisma „Medycyna Weterynaryjna” będzie w całości poświęcone krakowskiej weterynarii.


W uroczystości uczestniczyli rektorzy obu uczelni- JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. inż. Jacek Popiel oraz JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK.  Nie zabrakło także Pana dra hab. inż. Andrzeja Bogdała – Prorektora UR ds. Kształcenia, dr hab. Agnieszki Pac - Pełnomocnik Prorektora Collegium Medicum UJ ds. kształcenia, a także władz UCMW, profesorów z innych uczelni, przedstawicieli duchowieństwa, dziekanów, rodzin absolwentów oraz wielu innych znamienitych gości.Uroczystość prowadził  dr hab. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, który w swoim przemówieniu serdecznie gratulował podjęcia i ukończenia studiów Absolwentom - świeżo upieczonym lekarzom weterynarii. Mówił także o ich ogromnym zaangażowaniu w sprawy Międzynarodowego Zrzeszenia Studentów Weterynarii – IVSA, czy Samorządu Studenckiego, ale także o ich niezwykłej dbałości o zdobywanie wiedzy poprzez uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, sympozjach organizowanych także poza UR. Jak powiedział - Lekarz weterynarii nie tylko leczy zwierzęta, ale poprzez sprawowanie nadzoru nad ich  zdrowotnością oraz  całym łańcuchem żywnościowym odgrywa ważną rolę w ochronie zdrowia publicznego, wg starej sentencji „Sanitas animalium pro salute homini”. Słowa wdzięczności skierował także do władz rektorskich obu Uniwersytetów, a także nauczycieli akademickich, którzy poprzez swój wkład intelektualny i dydaktyczny, przyczynili się do szczęśliwego zakończenia studiów przez tegorocznych Absolwentów.Rektorzy Uniwersytetu Rolniczego i Jagiellońskiego w swoich przemówieniach gratulowali tegorocznym Absolwentom i wyrazili wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Weterynarii w Krakowie, a także aktywnie ją wspierali również poprzez swoją niejednokrotnie ciężką pracę naukową i dydaktyczną przyczyniając się do jej rozwoju.Wykład absolutoryjny pt. „Lekarz weterynarii, jako zawód zaufania publicznego realizujący nakreśloną przez ustawodawcę ochronę weterynaryjną zwierząt” wygłosił dr hab. wet. i dr n. prawnych Piotr Listos z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Podczas wydarzenia, dr hab. Izabela Krakowska, prof. UR, Zastępca Dyrektora UCMW UJ–UR ds. dydaktycznych wręczyła nagrody wyróżniającym się absolwentom za osiągnięcia naukowe, a także wraz z przewodniczącą IVSA - Kingą Sulimowską oraz przewodniczącą Samorządu Studenckiego Weterynarii- Ewę Szczepańską - nagrody za działalność za zaangażowanie w pracę organizacyjną na rzecz IVSA i Samorządu Studenckiego.Uroczystość uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod dyrekcją dr Joanny Gutowskiej – Kuźmicz.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Absolwentom!

FOTOGALERIA - CZĘŚĆ I

FOTOGALERIA - CZEŚĆ II

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Tomasz Chochorowski