Struktura

Kolegium Rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 Dyrektor (Dziekan) Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

   › Z-ca Dyrektora UCMW UJ-UR ds. dydaktycznych (Prodziekan)

   › Rada Centrum

   › Sekretariat Centrum

   › Pełnomocnicy
   › Jednostki naukowo-dydaktyczne
   › Pomocnicze jednostki organizacyjne

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK